Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
139 str. | Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2022-07-12
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-01-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 139 straipsnis. Darbo užmokesčio sąvoka

  1. Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį.

  2. Darbuotojo darbo užmokestį sudaro:

  1) bazinis (tarifinis) darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga, arba pareiginės algos pastovioji dalis);

  KEISTA:

  2019 07 11 įstatymu Nr. XIII-2327 (nuo 2019 07 27)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-12397)

   

  2) papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu ar mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;

  3) priedai už įgytą kvalifikaciją;

  4) priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;

  5) premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu ar mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;

  6) premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

  3. Darbo užmokestis privalo būti mokamas pinigais. Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar suteiktos paslaugos negali būti laikomi darbo užmokesčiu, išskyrus šio kodekso 140 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus. Darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą, išskyrus jūrininkus, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka, ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 71 ir 1408 straipsniuose nurodytus prieglobsčio prašytojus ir užsieniečius, kurie turi teisę dirbti.

  KEISTA:

  2022 06 28 įstatymu Nr. XIV-1187 (nuo 2022 07 12)

  (TAR, 2022, Nr. 2022-15174)

   

  4. Tais atvejais, kai darbuotojui pagal šį kodeksą ar kitas darbo teisės normas ar darbo sutartį turi būti mokamas vidutinis darbo užmokestis (arba jo dalis), priklausantis (priklausanti) nuo anksčiau gauto darbo užmokesčio, tokiam darbo užmokesčiui apskaičiuoti taikomos šio straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose numatytos darbo užmokesčio dalys Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

  5. Jeigu darbdavys yra subrangovas, rangovas subsidiariai atsako už darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, mokėjimą darbuotojui, dirbančiam darbus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

  KEISTA:

  2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-457 (nuo 2021 11 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15454)

   

  6. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta subsidiarioji rangovo, jeigu darbdavys yra subrangovas, atsakomybė apsiriboja darbuotojo teisėmis į darbo užmokestį, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, įgytomis atliekant darbo funkcijas, kai vykdoma statybos rangos sutartis, sudaryta tarp rangovo ir subrangovo.

  KEISTA:

  2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-457 (nuo 2021 11 01)

  (TAR, 2021, Nr. 2021-15454)

   

  INFOLEX PASTABA: 2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-457 (TAR, 2021, Nr. 2021-15454) nustatyta, kad 139 straipsnio 5–6 d. nuostata dėl rangovų atsakomybės už darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, mokėjimą darbuotojui, dirbančiam darbus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, taikoma rangovams, išskyrus antroje šios pastabos pastraipoje nurodytus rangovus, kurie sudarė sutartis su subrangovais po 2021 11 01.

  Rangovų, kurie sudarė sutartis su subrangovais iki 2021 10 31, atsakomybė už darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, mokėjimą komandiruotam laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje darbuotojui, dirbančiam darbus, nustatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, taikoma vadovaujantis 139 straipsnio 5–6 d. nuostatomis.

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Darbo teisė“:
Advokato Virginijaus Gžimailos kontora
Kontaktai
Evelina Kiznė
Kaunas. Kontaktai
Advokatų kontora Juodis, Juodienė ir partneriai
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.