Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Advokatai
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
150 str. | Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2018-09-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-01-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 150 straipsnis. Išskaitos iš darbo užmokesčio

  1. Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos tik šio kodekso ar kitų įstatymų nustatytais atvejais.

  2. Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais:

  1) grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų sumoms;

  2) grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų;

  3) atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui;

  4) išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į visos trukmės ar dalies kasmetines atostogas, darbo sutartį nutraukus darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių (šio kodekso 55 straipsnis) arba dėl darbuotojo kaltės darbdavio iniciatyva (šio kodekso 58 straipsnis).

  3. Darbdavys turi teisę duoti nurodymą padaryti išskaitą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią darbdavys sužinojo ar galėjo sužinoti apie atsiradusį išskaitos pagrindą.

  4. Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse.

  KEISTA:

  2018 06 30 įstatymu Nr. XIII-1461 (nuo 2018 09 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-11776)

   

  5. NETEKO GALIOS:

  2018 06 30 įstatymu Nr. XIII-1461 (nuo 2018 09 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-11776)

   

  6. NETEKO GALIOS:

  2018 06 30 įstatymu Nr. XIII-1461 (nuo 2018 09 01)

  (TAR, 2018, Nr. 2018-11776)

   

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Darbo teisė“:
Virginija Žukienė
Vilnius. Kontaktai
Jevgenij Bogdanov
Vilnius. Kontaktai
Paulius Vaicekauskas
Kaunas. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.