Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2016-09-21, Nr. 2016-23859)
  • 2024-05-30 Galiojantis
    2016-09-22 Įsigalioja
    2016-09-21 Paskelbta
    2016-09-21 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: 2023 02 17 įsakymu Nr. 3D-89 (TAR, 2023, Nr. 2023-02858) nustatyta, kad įsakymas Nr. 3D-89, išskyrus Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 23.1.5 ir 96.1 papunkčius, taikomas vietos projektų paraiškoms, pateiktoms po įsakymo Nr. 3D-89 įsigaliojimo dienos (2023 02 18).

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 21 d. Nr. 3D-544

Vilnius

 

KEISTA (įsakymo tekstas):

1. 2020 04 15 įsakymu Nr. 3D-288 (nuo 2020 04 16)

(TAR, 2020, Nr. 2020-07897)

2. 2021 05 31 įsakymu Nr. 3D-352 (nuo 2021 06 01)

(TAR, 2021, Nr. 2021-12127)‘

3. 2023 02 17 įsakymu Nr. 3D-89 (nuo 2023 02 18)

(TAR, 2023, Nr. 2023-02858)

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais, 2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/2039, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.