Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
4-1 str. | Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2019-07-02
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024-01-12
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 41 straipsnis. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimas

  KEISTA:

  2019 06 13 įstatymu Nr. XIII-2219 (nuo 2019 07 02)

  (TAR, 2019, Nr. 2019-10161)

   

  1. Teisės akto projekto rengėjas atlieka teisės akto projekto poveikio konkurencijai vertinimą, kai teisės akto projektu nustatomas, keičiamas ar panaikinamas reguliavimas:

  1) suteikia išimtines teises ūkio subjektui vykdyti ūkinę veiklą;

  2) nustato ribotą ūkio subjektų, galinčių vykdyti tam tikrą ūkinę veiklą, skaičių;

  3) yra susijęs su licencijavimo, leidimų ar kitokia teisės verstis ūkine veikla įgijimo tvarka;

  4) apriboja ūkio subjektų galimybes vykdyti ūkinę veiklą;

  5) reikšmingai padidina ūkio subjektų, siekiančių įeiti į rinką arba išeiti iš rinkos, kaštus;

  6) nustato prekių ar paslaugų pardavimo, investicijų ar darbuotojų judėjimo geografinius ribojimus;

  7) riboja ūkio subjektų galimybes nustatyti savo prekių ar paslaugų kainas;

  8) padidina ar sumažina rinkoje veikiančių ūkio subjektų veiklos kaštus nustatydamas skirtingus reikalavimus atskiriems ūkio subjektams ar kitais būdais;

  9) riboja ūkio subjektų galimybes reklamuoti savo prekes ar pasirinkti jų pardavimo būdus;

  10) nustato prekių ar paslaugų kokybės standartus;

  11) reikalauja ar skatina viešai skelbti informaciją apie ūkio subjektų prekių kainas, kaštus, pardavimus ar gamybos apimtis;

  12) reglamentuoja ūkio subjektų savireguliacijos mechanizmą;

  13) riboja pirkėjų galimybę spręsti, iš kurio ūkio subjekto jie pirks prekes ar paslaugas;

  14) mažina vartotojų mobilumą, didinant vartotojų, norinčių pasirinkti ar pakeisti tiekėją, kaštus ar kitais būdais;

  15) gali paskatinti naujų rinkų atsiradimą arba nustatyti esamų rinkų reguliavimo reikšmingą sumažėjimą (liberalizavimą);

  16) reglamentuoja intelektinės nuosavybės teisės klausimus;

  17) reglamentuoja viešųjų pirkimų ar koncesijų klausimus;

  18) yra susijęs su ūkio subjektams teikiama tiesiogine ar netiesiogine parama ar turto suteikimu ūkio subjektų ūkinei veiklai vykdyti;

  19) yra susijęs su viešųjų paslaugų teikimu arba valstybės ar savivaldybių valdomų ūkio subjektų ūkine veikla;

  20) yra susijęs su valstybės ar savivaldybių valdomų ūkio subjektų steigimu;

  21) suteikia išskirtinį statusą tam tikriems ūkio subjektams, jų grupėms ar jų vykdomiems projektams;

  22) kitais atvejais, kai rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti konkurenciją.

  2. Konkurencijos taryba teisės aktų projektų rengėjų prašymu teikia jiems konsultacijas dėl poveikio konkurencijai vertinimo metodų.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.