Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 182, 189, 476, 501, 506, 509, 584, 587, 638, 650, 651, 689 ir 691 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2016-11-09, Nr. 2016-26505)
 • 2017-01-01 Galiojantis
  2017-01-01 Įsigalioja
  2016-11-09 Paskelbta
  2016-11-03 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 87, 182, 189, 476, 501, 506, 509, 584, 587, 638, 650, 651, 689 IR 691 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2719

Vilnius

 

1 straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 87 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) remdamasi teismo nutartimi.“

 

2 straipsnis. 182 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 182 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) asmens nusikalstamų veikų padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje, ar administracinio nusižengimo padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nutarimu (prejudiciniai faktai);“.

 

3 straipsnis. 189 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 189 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) atstovai civilinėje, administracinėje ar administracinio nusižengimo byloje ar gynėjai baudžiamojoje byloje – apie aplinkybes, kurias jie sužinojo būdami atstovu ar gynėju;“.

 

4 straipsnis. 476 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 476 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) išreikalauja duomenis, ar nepilnametis nėra teistas ar įvykdęs administracinių nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų;“.

 

5 straipsnis. 501 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 501 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Priėmęs valstybinės vaiko teisių

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.