Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas (TAR, 2017-01-31, Nr. 2017-01764; 2019-12-19, Nr. 2019-20628; 2023-12-28, Nr. 2023-25599)
 • 2024-07-06 Galiojantis
  2017-02-01 Įsigalioja
  2017-01-31 Paskelbta
  2017-01-17 Priimta
Santrumpa: BĮDDAKNADĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2024 01 01

(TAR, 2023, Nr. 2023-25599)

 

INFOLEX PASTABA: atkreipiame dėmesį, kad 2023 12 14 įstatymu Nr. XIV-2341 (TAR, 2023, Nr. 2023-25599) keičiamo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 įgyvendinimui ir taikymui yra svarbios įstatymo Nr. XIV-2341 2 straipsnio nuostatos.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ

ĮSTATYMAS

 

2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas nustato biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, kasmetinį veiklos vertinimą, skatinimą, materialines pašalpas, taip pat įstatymų pagrindais sudarytų komisijų (grupių, tarybų, Teisėjų garbės teismo, darbo arbitražo, Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų), finansuojamų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų (toliau kartu – komisijos), pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų ir narių (toliau – komisijų nariai) atlygį už darbą.

2. Šis įstatymas netaikomas:

1) valstybinių mokslinių tyrimų institutų, veikiančių kaip biudžetinės įstaigos, vadovams, vadovo pavaduotojams, moksliniams sekretoriams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams;

2) Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautin

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Valstybės tarnybos teisė“:
  Žeknienės, Žiužnienės ir partnerių advokatų kontora
  Vilnius. Kontaktai
  Neringa Kučinskaitė
  Vilnius. Kontaktai
  Asta Jakštienė
  Klaipėda. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.