Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, Nr. 118-5296; 2006, Nr. 4-102; TAR, 2017-05-04, Nr. 2017-07550)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 07 01

(TAR, 2017, Nr. 2017-07550)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. 2017 05 02 įstatymu Nr. XIII-327 (TAR, 2017, Nr. 2017-07550) nustatyta, kad:

– iki 2017 06 30 pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos, sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu atnaujintas tiekėjų varžymasis atliekamas, pradėtų pirkimų ataskaitos teikiamos pagal iki 2017 06 30 galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas;

– iki 2017 06 30 sudarytos pirkimo sutartys ir preliminariosios sutartys keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis. Pažeidus šias nuostatas, perkančioji organizacija gali nutraukti pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ar sutartį, kuria keičiama pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 1 d. 1 p. pagrindu. Iki 2017 06 30 sudarytų pirkimo sutarčių vykdymas turi būti tęsiamas taikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 3 d. nuostatas;

– iki įstatymo Nr. XIII-327 įsigaliojimo sudarytiems vidaus sandoriams taikomi jų sudarymo metu galioję reikalavimai. Tokie vidaus sandoriai galioja iki vidaus sandorio sutarties galiojimo termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2018 12 31.

2. 2018 06 28 įstatymu Nr. XIII-1330 (TAR, 2018, Nr. 2018-10973) nustatyta, kad iki įstatymo Nr. XIII-1330 įsigaliojimo (2019 01 01) pradėtos viešųjų pirkimų procedūros tęsiamos, sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu atnaujintas tiekėjų varžymasis vyksta, pagal sukurtą dinaminę pirkimo sistemą pirkimai atliekami pagal iki įstatymo Nr. XIII-1330 įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos vie

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Viešųjų pirkimų teisė“:
Advokatų kontora TGS Baltic
Vilnius. Kontaktai
Advokatų kontora IMAGO LEX Proškin ir partneriai
Klaipėda. Kontaktai
Advokatų kontora „ADVIX Mockienė ir partneriai
Vilnius. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.