Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 12-1, 19, 44, 57, 61, 62, 63 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 62-1 straipsniu įstatymas (TAR, 2017-03-20, Nr. 2017-04613)
 • 2017-05-01 Galiojantis
  2017-05-01 Įsigalioja
  2017-03-20 Paskelbta
  2017-03-14 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. IX-2206 2, 121, 19, 44, 57, 61, 62, 63 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 621 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2017 m. kovo 14 d. Nr. XIII-219

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 252 dalimi:

„252. Sezoninis darbas – darbas, susijęs su sezoninėmis sąlygomis ar tam tikru metų periodu pasikartojančiais įvykiais ar veiklomis, kai darbuotojų reikia daugiau negu vykdant įprastą veiklą.“

 

2 straipsnis. 121 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 121 straipsnį nauja 2 dalimi:

„2. Užsienietis, kuris pagal šio Įstatymo 621 straipsnį gavo leidimą dirbti sezoninį darbą ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui, šiuo pagrindu gali kreiptis dėl Šengeno vizos išdavimo.“

2. Buvusią 121 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.

 

3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Papildyti 19 straipsnį 11 punktu:

„11) jis nepateikia leidimo dirbti, kai jį būtina turėti.“

 

4 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) turi leidimą dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas, išduotą pagal šio Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą;“.

 

5 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninio darbo arba dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas;“.

2. Pakei

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.