Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83, 404, 407 ir 504 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2017-04-07, Nr. 2017-05913)
 • 2018-01-01 Galiojantis
  2018-01-01 Įsigalioja
  2017-04-07 Paskelbta
  2017-03-30 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 83, 404, 407 IR 504 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. XIII-242

Vilnius

 

1 straipsnis. 83 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 83 straipsnio 1 dalį nauju 14 punktu:

„14) šalys – bylose dėl tėvų valdžios apribojimo, dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) ar jo panaikinimo;“.

2. Papildyti 83 straipsnio 1 dalį 15 punktu:

„15) pareiškėjai – bylose dėl vaiko nuolatinės globos ar rūpybos nustatymo ir panaikinimo, dėl vaiko globėjo ar rūpintojo paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų;“.

3. Buvusį 83 straipsnio 1 dalies 14 punktą laikyti 16 punktu.

 

2 straipsnis. 404 straipsnio pakeitimas

Papildyti 404 straipsnį 4 dalimi:

„4. Jeigu vaiko tėvai (ar vienas iš jų), dėl kurių valdžios apribojimo sprendžia teismas, per teismo nustatytą terminą patys (pats) nepasirenka advokato, teiksiančio jiems (jam) teisinę pagalbą, teisėjas, kuriam paskirta parengti bylą nagrinėti, praneša valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą organizuojančiai institucijai apie tai, kad vaiko tėvams (ar vienam iš jų), dėl kurių valdžios apribojimo sprendžia teismas, būtinas advokatas, jei mano, kad vaiko tėvai (ar vienas iš jų) be advokato pagalbos negalės tinkamai ginti savo teisių.“

 

3 straipsnis. 407 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 407 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

407 straipsnis. Gyvenamosios vietos nustatymas ir išlaikymo priteisimas

Priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.