Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2017-10-10, Nr. 2017-16081; 2018-06-27, Nr. 2018-10595)
 • 2018-07-01 Galiojantis
  2018-07-01 Įsigalioja
  2017-10-10 Paskelbta
  2017-09-28 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2018 06 28

(TAR, 2018, Nr. 2018-10595)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490 IR 582 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. XIII-646

Vilnius

 

1 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) dėl įvaikinimo pagal Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybių piliečių, asmenų be pilietybės prašymus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, taip pat pagal asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pareiškimus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį užsienio valstybėje;“.

 

2 straipsnis. 336 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 336 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

336 straipsnis. Atskirojo skundo nagrinėjimas

1. Apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas.

2. Atskirąjį skundą nagrinėja vienas apeliacinės instancijos teismo teisėjas, tačiau apeliacinės instancijos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, turi teisę atskirajam skundui nagrinėti sudaryti trijų teisėjų kolegiją. Nutartimi perduoti atskirąjį skundą nagrinėti trijų teisėjų kolegijai turi teisę ir bylą nagrinėjantis teisėjas.

3. Atskirasis skundas dėl teismo nutarties leisti paimti vaiką iš j

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.