Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 511 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos“ (Žin., 2002, Nr. 97-4308)
  • 2003-01-26 Galiojantis
    2002-10-10 Įsigalioja
    2002-10-09 Paskelbta
    2002-09-30 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMU NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“, NAUJOS REDAKCIJOS

 

2002 m. rugsėjo 30 d. Nr. 511

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą,

1. Pakeičiu Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 53-1540, Nr. 94-2953; 2001, Nr. 20-677, Nr. 64-2366; 2002, Nr. 5-192;) 1 punktu ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių naujos redakcijos 11.1.2, 11.1.5, 11.2.6, 12.9 ir 13 punktai netenka galios nuo 2004 m. balandžio 1 d.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 53-1540) 2 ir 3 punktus;

KEISTA:

2002 10 29 įsakymu Nr. 560 (nuo 2002 11 28)

(Žin., 2002, Nr. 113-5065)

 

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. 466 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 94-2953);

3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 120 „Dėl Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško želdi

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.