Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 49, 55, 58, 59, 75, 78, 81, 82 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 10, 53, 54, 56 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo 24 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 85-2584)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 49, 55, 58, 59, 75, 78, 81, 82 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, 10, 53, 54, 56 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR DEVINTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. rugsėjo 26 d. Nr. VIII-1963

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 101-2300; 1998, Nr. 53-1448; 1999, Nr. 60-1951; 2000, Nr. 75-2266)

 

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.