Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. B1-286 „Dėl Pranešimo apie renginį (-ius) su gyvūnais formos patvirtinimo“ (TAR, 2018-03-28, Nr. 2018-04694)
  • 2024-02-15 Galiojantis
    2018-03-29 Įsigalioja
    2018-03-28 Paskelbta
    2018-03-28 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PRANEŠIMO APIE RENGINĮ (-IUS) SU GYVŪNAIS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 28 d. Nr. B1-286

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamą Pranešimo apie renginį (-ius) su gyvūnais (toliau – pranešimas) formą.

2. Nustatau, kad renginio (-ių) su gyvūnais (parodos, sporto varžybų, rungtynių, žaidynių, mugės, šventės, cirko vaidinimo, konkurso, filmavimo, laidos, reklamos, fotosesijos ar kito renginio, organizuojamo viešojoje vietoje, kuriame naudojamas vienas ar daugiau gyvūnų) organizatoriai:

2.1. apie numatomą (-us) renginį (-ius) su gyvūnais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas turi informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir jai el. paštu info@vmvt. lt pateikti užpildytą pranešimo formą; jei numatomi keli renginiai su gyvūnais skirtingose vietose, tokių renginių organizatoriai Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai kartu su pranešimu gali pateikti ir renginių su gyvūnais grafiką, kuriame nurodomas kiekvieno renginio laikas ir vieta;

2.2. turi užtikrinti:

2.2.1. teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovę ir apsaugą, reikalavimų laikymąsi,

2.2.2. kad gyvūnas (-ai), naudojamas (-ami) renginyje (-iuose) su gyvūnais, atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatą, ženklinimą ir registravimą, reikalavimus.

3. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. B1-2 „Dėl Veterinarijos reikala

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.