Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti 1958 m. gegužės 13 d. Konvencija Nr. 108 Dėl jūreivių nacionalinių asmens pažymėjimų (Žin., 1997, Nr. 95-2382)
 • 1998-11-19 Galiojantis
  1998-11-19 Įsigalioja
  1997-10-22 Paskelbta
  1997-10-07 Ratifikuota
  1958-05-13 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

KONVENCIJA NR. 108

DĖL JŪREIVIŲ NACIONALINIŲ ASMENS PAŽYMĖJIMŲ

 

Tarptautinės darbo organizacijos Generalinė konferencija,

Tarptautinio darbo biuro Administracinės tarybos sušaukta Ženevoje ir 1958 m. balandžio 29 d. susirinkusi į keturiasdešimt pirmąją sesiją,

nusprendusi priimti tam tikrus pasiūlymus dėl tarpusavio arba tarptautinio jūreivių nacionalinių asmens pažymėjimų pripažinimo, o tai yra septintasis sesijos darbotvarkės klausimas,

nusprendusi įforminti šiuos pasiūlymus kaip tarptautinę konvenciją,

tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt aštuntųjų metų gegužės tryliktą dieną priima šią Konvenciją, kurią galima vadinti 1958 m. konvencija dėl jūreivių asmens pažymėjimų:

 

1 straipsnis

 

1. Ši Konvencija taikoma kiekvienam jūreiviui, einančiam bet kokias pareigas laive, išskyrus karinį laivą, užregistruotame teritorijoje, kurioje ši Konvencija galioja, ir paprastai plaukiojančiame jūroje.

2. Iškilus bet kokioms abejonėms dėl bet kurių kategorijų asmenų pripažinimo jūreiviais pagal šią Konvenciją, kiekvienos šalies kompetentinga valdžios institucija, pasikonsultavusi su atitinkamomis laivų savininkų ir jūreivių organizacijomis, dėl to priima sprendimą.

 

2 straipsnis

 

1. Kiekviena Organizacijos narė, kuriai galioja ši Konvencija, kiekvienam savo piliečiui, esančiam jūreiviu, paprašius, išduoda jūreivio asmens pažymėjimą, atitinkantį šios Konvencijos 4 straipsnio nuostatas. Tačiau jei tam tikroms jūreivių kategorijoms išduoti tokių pažymėjimų neįmanoma, Organizacijos narė gali vietoj jų išduoti pasą, nurodantį

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.