Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. 1K-11 „Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 36-1350)
  • 2015-06-13 Negaliojantis
    2007-03-30 Įsigalioja
    2007-03-29 Paskelbta
    2007-03-22 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2015 06 11 nutarimu Nr. 03-92 (nuo 2015 06 13)

(TAR, 2015, Nr. 2015-09190)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA

NUTARIMAS

 

DĖL FINANSŲ MAKLERIO ĮMONIŲ IR VALDYMO ĮMONIŲ VIDAUS KAPITALO PAKANKAMUMO VERTINIMO PROCESO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 22 d. Nr. 1K-11

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 12 ir 18 straipsniais (Žin., 2007, Nr. 17-627), Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 10 straipsniu (Žin., 2003, Nr. 74-3425), Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija nutaria:

Patvirtinti Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso taisykles (pridedama).

 

KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS                                                                          VAIDAS CIBAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos

2007 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 1K-11

 

FINANSŲ MAKLERIO ĮMONIŲ IR VALDYMO ĮMONIŲ VIDAUS KAPITALO PAKANKAMUMO VERTINIMO PROCESO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Taisyklės taikomos visoms finansų maklerio įmonėms, turinčioms Vertybinių popierių komisijos išduotą licenciją, ir valdymo įmonėms, turinčioms teisę valdyti finansinių priemonių portfelius, ir reglamentuoja įmonės valdymą, sprendimų priėmimą ir vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą (toliau – vertinimo procesas arba RKVP).

2.

KEISTA:

2010 10 28 nutarimu Nr. 1K-12 (nuo 2010 12 31)

(Žin., 2010, Nr. 130-6685)

 

Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių (toliau – įmonė) vidaus kapitalo pakankamumo ver

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.