Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 185, 223 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2018-06-01, Nr. 2018-09075)
 • 2018-07-01 Galiojantis
  2018-07-01 Įsigalioja
  2018-06-01 Paskelbta
  2018-05-24 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 185, 223 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gegužės 24 d. Nr. XIII-1184

Vilnius

 

1 straipsnis. 185 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 185 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

185 straipsnis. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų reikalavimų metinėms ataskaitoms ir (arba) jų rinkinių sudėčiai pažeidimas, ataskaitoms parengti reikalingos informacijos apie visas viešojo sektoriaus subjekto ūkines operacijas ir ūkinius įvykius nepateikimas arba pateikimas ne laiku centralizuotos apskaitos įstaigai, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų, tarpinių ataskaitų rinkinių ir (arba) metinės veiklos ataskaitos parengimo ir (arba) pateikimo, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinio, metinės veiklos ataskaitos ir (arba) audito arba auditoriaus išvados paskelbimo, viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų ir (arba) metinės veiklos ataskaitos parengimo ir (arba) pateikimo, viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų, metinės veiklos ataskaitos ir (arba) audito arba auditoriaus išvados paskelbimo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą viešojo sektoriaus subjekto vadovui arba jo įgaliotam asmeniui nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Jeigu už viešojo sektoriaus subjekto metinių ir tarpinių atask

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.