Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 50 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2018-06-11, Nr. 2018-09724)
 • 2018-06-12 Galiojantis
  2018-06-12 Įsigalioja
  2018-06-11 Paskelbta
  2018-05-31 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 50 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. XIII-1212

Vilnius

 

1 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

50 straipsnis. Kosmetikos gaminių gamybos ir tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

1. Pranešimo apie kosmetikos gaminio tiekimą rinkai reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų eurų.

3. Kosmetikos gaminio ženklinimo ir galimybės visuomenei susipažinti su informacija apie kosmetikos gaminį reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

5. Kosmetikos gaminio informacijos bylai taikomų reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo aštuoniasdešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki devynių šimtų šešiasdešimt eurų.

7. Reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1223/2009, susijusių su informacija apie kosmetikos gaminio nepageidaujamą poveikį, pažeidimas

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešim

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.