Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu ir 25, 26 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas (TAR, 2018-06-14, Nr. 2018-09918)
 • 2023-11-10 Negaliojantis
  2018-06-15 Įsigalioja
  2018-06-14 Paskelbta
  2018-06-05 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-823 (nuo 2023 11 10 – remiantis

2022 11 08 įstatymu Nr. XIV-1491 (TAR, 2022, Nr. 2022-22679))

(TAR, 2021, Nr. 2021-27714)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. XII-2690 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 101 STRAIPSNIU IR 25, 26 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 5 d. Nr. XIII-1250

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Kai sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vykdoma veikla atitinka Finansinių priemonių rinkų įstatymo nustatytas finansų patarėjo įmonės veiklos sąlygas, sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą ketinantis vykdyti juridinis asmuo atskirai neturi kreiptis į priežiūros instituciją dėl finansų patarėjo įmonės veiklos licencijos išdavimo pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą, jeigu Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 1 ir (arba) 5 punktuose nurodytos investicinės paslaugos susijusios su sutelktinio finansavimo sandoriais.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Jeigu sutelktinio finansavimo platformos operatorius, turintis priežiūros institucijos išduotą licenciją teikti kitas finansines paslaugas, išskyrus šio straipsnio 41 dalyje nurodytą atvejį, jas teikia ir savo prievoles užtikrina atitikdamas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą sąlygą, jo nuosavas kapitalas, apskaičiuotas pagal kitas licencines fin

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.