Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-646 pakeitimo įstatymas (TAR, 2018-06-27, Nr. 2018-10595)
 • 2018-06-28 Galiojantis
  2018-06-28 Įsigalioja
  2018-06-27 Paskelbta
  2018-06-26 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 IR 582 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-646 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 26 d. Nr. XIII-1291

Vilnius

 

 

1 straipsnis.          Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-646 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-646 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490 IR 582 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) dėl įvaikinimo pagal Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybių piliečių, asmenų be pilietybės prašymus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, taip pat pagal asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pareiškimus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį užsienio valstybėje;“.

 

2 straipsnis. 336 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 336 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

336 straipsnis. Atskirojo skundo nagrinėjimas

1. Apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas.

2. Atskirąjį skundą n

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.