Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 552 „Dėl Asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 109-3195)
  • 2018-11-27 Negaliojantis
    1999-12-25 Įsigalioja
    1999-12-24 Paskelbta
    1999-12-16 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2018 11 21 įsakymu Nr. V-1328 (nuo 2018 11 27)

(TAR, 2018, Nr. 2018-18986)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ASMENS SVEIKATOS PASLAPTIES KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. gruodžio 16 d. Nr. 552

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 52 straipsnio 4 dalimi ir siekdamas užtikrinti asmens privataus gyvenimo neliečiamumą, saugant informaciją apie jo sveikatą,

Tvirtinu Asmens sveikatos paslapties kriterijus (pridedama).

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                                  RAIMUNDAS ALEKNA

______________

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 552

 

ASMENS SVEIKATOS PASLAPTIES KRITERIJAI

 

I. SĄVOKOS

 

1. Asmens sveikatos (medicininės) paslapties saugojimas, arba konfidencialumas, – tai sveikatos priežiūros darbuotojų pareiga be pacientų ar jų atstovų sutikimo neatskleisti informacijos apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozę, gydymą ir kitus asmeninio pobūdžio faktus, kuriuos sveikatos priežiūros darbuotojai sužinojo atlikdami profesines ar darbo pareigas.

2. Sveikatos priežiūros darbuotojai – tai sveikatos priežiūros specialistai ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kuriems pagal jų pareigybes ar profesiją yra prieinama informacija, sudaranti asmens sveikatos paslaptį.

3. Paciento atstovas – įstatyminis atstovas (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovų pagal pavedimą įgaliojimų įforminimas turi būti atliktas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 

II. ASME

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.