Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso IV skyriaus pavadinimo, 569, 581, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 21-1, 555-1 straipsniais įstatymas (TAR, 2018-12-28, Nr. 2018-21872)
 • 2019-01-01 Galiojantis
  2019-01-01 Įsigalioja
  2018-12-28 Paskelbta
  2018-12-20 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO IV SKYRIAUS PAVADINIMO, 569, 581, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 211, 5551 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1843

Vilnius

 

1 straipsnis. IV skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

„IV SKYRIUS

APLINKYBĖS, KAI ASMUO NETRAUKIAMAS ADMINISTRACINĖN ATSAKOMYBĖN ARBA ATLEIDŽIAMAS NUO ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS“.

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 211 straipsniu

Papildyti Kodeksą 211 straipsniu:

211 straipsnis. Pranešėjo atleidimas nuo administracinės atsakomybės

Asmuo, padaręs administracinį nusižengimą, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės, jeigu:

1) jis pripažintas pranešėju pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir

2) prisipažino padaręs administracinį nusižengimą, ir

3) aktyviai padėjo išaiškinti kito asmens padarytą administracinį nusižengimą, ir

4) administracinis nusižengimas, kurį asmuo padėjo išaiškinti, dėl savo pobūdžio laikytinas pavojingesniu už jo paties padarytą administracinį nusižengimą.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 5551 straipsniu

Papildyti Kodeksą 5551 straipsniu:

„5551 straipsnis. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia bau

   Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
   Dėkojame.
   Pranešimas išsiųstas
   Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
   Atšaukti
   Į pagalbos centrą >
   Pagalba
   Mobili ver.