Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymas (Žin., 2008, Nr. 87-3462; TAR, 2017-07-12, Nr. 2017-12053; 2020-06-22, Nr. 2020-13616)
 • 2024-03-01 Galiojantis
  2008-07-31 Paskelbta
  2008-07-31 Įsigalioja
  2008-07-15 Priimta
Santrumpa: MĮmediacijos
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2021 01 01

(TAR, 2020, Nr. 2020-13616)

 

INFOLEX PASTABA: 2020 06 11 įstatymu Nr. XIII-3048 (TAR, 2020, Nr. 2020-13616) nustatyta, kad asmenys, išklausę mokymus mediacijos tema ir išlaikę mediatorių kvalifikacinį egzaminą (jei jiems šis reikalavimas nustatytas) pagal iki įstatymo Nr. XIII-3048 įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo nuostatas, įrašomi į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą nenurodant jų specializacijos administracinių ginčų mediacijos srityje. Šioje dalyje nurodyti asmenys, kurie siekia vykdyti administracinių ginčų mediaciją, turi išklausyti ne trumpesnius kaip 4 akademinių valandų mokymus administracinių ginčų mediacijos tema (išskyrus teisėjus ir Lietuvos administracinių ginčų komisijos, jos teritorinių padalinių narius) ir pateikti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai tai patvirtinančius dokumentus.

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS

MEDIACIJOS

ĮSTATYMAS

 

2008 m. liepos 15 d. Nr. X-1702

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato pagrindines civilinių ir administracinių ginčų mediacijos sąlygas, institucijų funkcijas mediacijos srityje, reikalavimus asmenims, siekiantiems teikti mediacijos paslaugas, mediacijos vykdymo tvarką, privalomosios mediacijos ir teisminės mediacijos ypatumus, mediatorių drausminę atsakomybę.

2. Šis įstatymas taikomas neteisminei ir teisminei civilinių ir administracinių ginčų mediacijai, išskyrus dėl tokių teisių ir pareig

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Civilinė ir civilinio proceso teisė“:
  Vydmantas Grigoravičius
  Vilnius. Kontaktai
  Egidijus Langys
  Kontaktai
  Advokatų kontora "Win & Law" Simonavičius ir partneriai
  Klaipėda. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.