Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 57-2530)
 • 2004-01-01 Galiojantis
  2004-01-01 Įsigalioja
  2003-06-13 Paskelbta
  2003-05-27 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2003 m. gegužės 27 d. Nr. IX-1582

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2001, Nr. 16-497)

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymą ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą, nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Nekilnojamojo turto kadastras – susistemintas ir metodiškai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų grafinių ir atributinių duomenų rinkinys (valstybinėje koordinačių sistemoje), saugomas kompiuterių laikmenose. Juo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu.

2. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo daikto dislokaciją, žemės gamtines ir ūkines savybes, statinių geometrinius parametrus bei nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas.

3. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas – procesas, kurio metu atliekami nekilnojamojo daikto kadastriniai matavimai ar kiti teisės aktų nustatyti veiksmai, parengiami dokumentai, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į nekiln

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.