Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 57, 83, 99 ir 225 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 2005, Nr. 18-574)
 • 2005-05-01 Galiojantis
  2005-05-01 Įsigalioja
  2005-02-08 Paskelbta
  2005-01-20 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 57, 83, 99 IR 225 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2005 m. sausio 20 d. Nr. X-80

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 36-1340)

 

1 straipsnis. 57 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 57 straipsnio 3 dalį ir ją dalį išdėstyti taip:

„3. Advokato arba advokato padėjėjo teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi ar jos išrašu. Tuo atveju, kai yra teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokato teises ir pareigas bei jų mastą patvirtina Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nurodyti dokumentai.“

 

2 straipsnis. 83 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios

83 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

 

3 straipsnis. 99 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 99 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„99 straipsnis.      Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas ir išlaidų atlyginimo tvarka

1. Asmenims, turintiems teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, ši pagalba teikiama Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.

2. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal šio Kodekso 96 straipsnyje nustatytas taisykles.“

 

4 straipsnis. 225 straipsnio 4 punkto pripažinimas netekusiu galios

225 straipsnio 4 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

5 straipsnis. Įs

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.