Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 3R-18 „Dėl Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2019-03-22, Nr. 2019-04528)
  • 2023-12-30 Galiojantis
    2019-03-23 Įsigalioja
    2019-03-22 Paskelbta
    2019-03-22 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL APELIACIJŲ, PROTESTŲ IR PRAŠYMŲ DĖL ŽENKLO REGISTRACIJOS PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIA AR JOS PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 22 d. Nr. 3R-18

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 45 straipsnio 8 dalimi ir 61 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3R-132 „Dėl Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“, netaikomos nagrinėti apeliacijoms ir protestams, paduotiems pagal 2018 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1679 išdėstytą Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 naują redakciją.

 

DIREKTORIUS                                                                                        ARŪNAS ŽELVYS

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3R-18

 

APELIACIJŲ, PROTESTŲ IR PRAŠYMŲ DĖL ŽENKLO REGISTRACIJOS PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIA AR JOS PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklų r

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.