Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 49, 55, 58, 59, 75, 78, 81, 82 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 10, 53, 54, 56 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 75-2266)
 • 2000-10-01 Galiojantis
  2000-10-01 Įsigalioja
  2000-09-07 Paskelbta
  2000-08-29 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREKYBINĖS LAIVYBOS ĮSTATYMO 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 49, 55, 58, 59, 75, 78, 81, 82 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, 10, 53, 54, 56 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR DEVINTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1899

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 101-2300; 1998, Nr. 53-1448; 1999, Nr. 60-1951)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas nustato santykius, atsirandančius vežant jūrų laivais krovinius, keleivius ir bagažą, taip pat laivo valdytojo ribotosios atsakomybės ribas, darbo laive ypatumus ir socialines garantijas jūrininkams.

2. Šis įstatymas bei jo pagrindu priimti kiti teisės aktai netaikomi Lietuvos Respublikos karo ir pakrančių apsaugos laivams.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 18 ir 23 dalių pakeitimai

1. Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

„18. Laivas – bet kurio tipo savaeigis ar nesavaeigis plaukiojantis statinys, kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai.“

2. 2 straipsnio 23 dalyje po žodžio „jūrininkas“ įrašyti žodžius „turintis atitinkamą jūrinio laipsnio diplomą ir“, vietoj žodžio „ir“ įrašyti žodį „bei“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„23. Laivo kapitonas – jūrininkas, turintis atitinkamą jūrinio laipsnio diplomą ir vadovaujantis laivo įgulai bei valdantis laivą.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio 3 dalies pakeitim

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.