Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 27, 34, 420, 422, 423, 424 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 31-1 ir 693 straipsniais įstatymas (TAR, 2019-04-03, Nr. 2019-05404)
 • 2020-01-01 Galiojantis
  2020-01-01 Įsigalioja
  2019-04-03 Paskelbta
  2019-03-26 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 27, 34, 420, 422, 423, 424 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 311 IR 693 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2019 m. kovo 26 d. Nr. XIII-2027

Vilnius

 

1 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Papildyti 27 straipsnio 1 dalį 5 punktu:

„5) draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 311 straipsniu

Papildyti Kodeksą 311 straipsniu:

„311 straipsnis.    Draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai

1. Draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda gali skirti teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas). Draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, trukmė gali būti nuo vienų iki dvejų metų. Šios administracinio poveikio priemonės taikymo terminas skaičiuojamas metais ir mėnesiais.

2. Draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, gali būti skiriamas tik asmens sutikimu, kai tai numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnyje, nustatančiame administracinę atsakomybę už asmens padarytą veiką.

3. Draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, apima draudimą vairuoti visų rūšių transporto priemones, jeigu jose neį

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.