Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 102 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas (TAR, 2019-04-03, Nr. 2019-05387)
 • 2019-04-04 Galiojantis
  2019-04-04 Įsigalioja
  2019-04-03 Paskelbta
  2019-03-26 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSINIO TVARUMO ĮSTATYMO NR. XI-393 102 STRAIPSNIO IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. kovo 26 d. Nr. XIII-2021

Vilnius

 

1 straipsnis. 102 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 102 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

102 straipsnis. Bankroto bylos iškėlimas ir bankroto proceso ypatumai“.

2. Papildyti 102 straipsnį 5 dalimi:

„5. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nurodytų subjektų kreditorių reikalavimų tenkinimui mutatis mutandis taikoma Bankų įstatymo 87 straipsnyje nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė.“

 

2 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL 2014 L 173, p. 190), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2399 (OL 2017 L 345, p. 96).“

 

3 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo 102 straipsnio 5 dalyje nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė taikoma b

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.