Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: 2023 12 12 įstatymu Nr. XIV-2323 (TAR, 2023, Nr. 2023-25082) nustatyta, kad:

– iki įstatymo Nr. XIV-2323 įsigaliojimo dienos (2024 01 01) pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, žemės valdos projektai, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Vyriausybės, įstatymų ar Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinami planai, žemėlapiai ir (ar) schemos (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto), statinių ir kitos veiklos projektai, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo dokumentai baigiami rengti vadovaujantis iki įstatymo Nr. XIV-2323 įsigaliojimo dienos galiojusiu Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme (toliau – SŽNSĮ) nustatytu teisiniu reguliavimu;

– iki įstatymo Nr. XIV-2323 įsigaliojimo dienos Nekilnojamojo turto registre įregistruotos sanitarinės apsaugos zonos, nustatytos dėl ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios pagal įstatymu Nr. XIV-2323 keičiamas SŽNSĮ nuostatas sanitarinės apsaugos zonos nustatyti nereikia, lieka įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ir jose taikomos SŽNSĮ 53 straipsnio atitinkamai 1 arba 11 dalyse nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, jeigu SŽNSĮ 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nepateikia prašymo išregistruoti šią sanitarinės apsaugos zoną;

– jeigu sanitarinės apsaugos zona, kurios pagal įstatymo Nr. XIV-2323 nuostatas nustatyti nereikia, nustatyta, bet neįregistruota Nekilnojamojo turto registre iki įstatym

Ieškote advokato?
Advokatai pagal dokumento temą „Žemės teisė“:
Advokato kontora „Advokatas Arvydas Alekna ir partneriai“
Panevėžys. Kontaktai
Advokato R. Dilio kontora
Klaipėda. Kontaktai
Dovydas Cvetkovas
Klaipėda. Kontaktai
Daugiau
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.