Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. V-46 „Dėl Asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-06-26, Nr. 2019-10228)
  • 2024-01-01 Galiojantis
    2019-06-27 Įsigalioja
    2019-06-26 Paskelbta
    2019-06-26 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ASMENŲ SIUNTIMO Į SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 26 d. Nr. V-46

Vilnius

 

Vykdant Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-340 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 8.4 papunktyje nurodytas funkcijas,

tvirtinu Asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašą (pridedama).

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA,

VYKDANTI DIREKTORIAUS FUNKCIJAS                  JOLANTA ŠLIUŽIENĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus

2019-06-26 d. įsakymu Nr. V-46

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2024 01 01

(TAR, 2023, Nr. 2023-25237)

 

ASMENŲ SIUNTIMO Į SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato asmenų siuntimo į socialinės globos namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Globos namai), bei įrašymo į eilę ilgalaikei socialinei globai gauti Globos namuose procedūrą, taip pat Globos namų informacijos teikimą, informacijos viešinimą.

2. Tvarkos aprašas taikomas Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išrašant siuntimą į Globos namus bei asmenį įrašant į eilę ilgalaikei socia

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.