Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (TAR, 2019-06-27, Nr. 2019-10324)
 • 2022-12-01 Galiojantis
  2020-01-01 Įsigalioja
  2019-06-27 Paskelbta
  2019-06-13 Priimta
Santrumpa: JANĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: 2021 06 29 įstatymu Nr. XIV-450 (TAR, 2021, Nr. 2021-15468) nustatyta, kad iki 2021 07 15 pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams įstatymo Nr. XIV-450 nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos įstatymui Nr. XIV-450 įsigaliojus (2021 07 15), taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos įstatymui Nr. XIV-450 įsigaliojus.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. XIII-2221

Vilnius

 

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šio įstatymo tikslas – sudaryti sąlygas veiksmingam juridinių asmenų nemokumo procesui, užtikrinant kreditorių ir juridinių asmenų interesų pusiausvyrą.

2. Šis įstatymas reguliuoja juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, taip pat nemokumo administratorių profesiją ir veiklos priežiūrą.

3. Šis įstatymas netaikomas biudžetinėms įstaigoms, politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms.

4. Šio įstatymo nuostatos, reguliuojančios juridinių asmenų restruktūrizavimo procesą, netaikomos kredito įstaigoms, mokėjimo įstaigoms, elektroninių pinigų įstaigoms, draudimo ir perdraudimo įmonėms, valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms, centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams, pagrindinėms sandorio šalims, kaip jos apibrėžtos 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Bankroto ir restruktūrizavimo teisė, Imigracijos, natūralizacijos ir pilietybės teisė“:
  Advokatų profesinė bendrija "JurisConsultus"
  Kaunas. Kontaktai
  Advokatės T. Avgustinovič kontora
  Vilnius. Kontaktai
  Eglė Morkūnienė
  Klaipėda. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.