Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 pakeitimo įstatymas (TAR, 2019-07-19, Nr. 2019-11978)
 • 2019-07-21 Galiojantis
  2019-07-21 Įsigalioja
  2019-07-19 Paskelbta
  2019-07-16 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO NR. X-1023 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 16 d. Nr. XIII-2356

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą Nr. X-1023 ir jį išdėstyti taip:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

VERTYBINIŲ POPIERIŲ

ĮSTATYMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas

1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti pareigos paskelbti prospektą viešai siūlant vertybinius popierius ir įtraukiant juos į prekybą reguliuojamoje rinkoje įgyvendinimo tvarką, vertybinių popierių oficialių siūlymų teikimo tvarką, taip pat periodinės ir einamosios informacijos atskleidimo ir saugojimo reikalavimus.

2. Šiuo įstatymu siekiama suderinti vertybinių popierių rinkos reglamentavimą su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Akcijų paketas – akcininko turimų balsavimo teisę suteikiančių vertybinių popierių emitento akcijų dalis, sudaranti ne mažiau kaip 5 procentus visų balsavimo teisių.

2. Akcininkas asmuo, kuris turi arba vertybinių popierių emitento akcijų, įsigytų savo vardu ir savo sąskaita, arba vertybinių popierių emitento akcijų, įsigytų savo vardu, bet kito fizinio ar juridinio asmens naudai, arba depozitoriumo išduotų akcijų pakvitavimų.

3. Antrinė vertybinių popierių apyvarta siūlymas įsigyti vertybinių popierių ir jų perleidimas pasibaigus pirminei vertybinių popierių apyvartai.

4. Bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas,&#

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.