Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 4 straipsnio įstatymas (TAR, 2019-07-19, Nr. 2019-11981)
 • 2023-11-10 Negaliojantis
  2019-07-21 Įsigalioja
  2019-07-19 Paskelbta
  2019-07-16 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2021 12 23 įstatymu Nr. XIV-823 (nuo 2023 11 10 – remiantis

2022 11 08 įstatymu Nr. XIV-1491 (TAR, 2022, Nr. 2022-22679))

(TAR, 2021, Nr. 2021-27714)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SUTELKTINIO FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. XII-2690 4 STRAIPSNIO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 16 d. Nr. XIII-2359

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Projekto savininkas, kuris siekia per sutelktinio finansavimo platformą sudaryti vieną ar kelis finansavimo sandorius, kurių bendra suma siekia 1–8 milijonus eurų per 12 mėnesių laikotarpį, nepriklausomai nuo finansavimo sandorio rūšies, privalo parengti ir sutelktinio finansavimo platformos operatoriui pateikti tvirtinti informacinį dokumentą, kuriame nurodoma informacija apie projekto savininką ir siūlomą sudaryti sandorį, ir finansavimo sandorį ketinantiems sudaryti asmenims sudaryti galimybę su juo susipažinti. Parengti ir sutelktinio finansavimo platformos operatoriui pateikti tvirtinti informacinį dokumentą nereikalaujama, kai projekto savininko siūlomi vertybiniai popieriai, jų siūlymas atitinka bent vieną iš 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL 2017 L 168, p. 12) (toliau – Reglamentas (ES) 2017/1129), nustatytų sąlygų, kai vertybinius popierius viešai siūlant nereikalaujama paskelbti prospekto. Priežiūros institucija detalizuoja informacini

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.