Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“ patvirtinimo“ (TAR, 2019-10-10, Nr. 2019-16146; 2021-10-18, Nr. 2021-21778)
  • 2023-09-28 Galiojantis
    2019-10-11 Įsigalioja
    2019-10-10 Paskelbta
    2019-10-08 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2021 11 01

(TAR, 2021, Nr. 2021-21778)

 

INFOLEX PASTABA: 2021 10 18 įsakymu Nr. V-2346 (TAR, 2021, Nr. 2021-21778) nustatyta, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose nuoroda į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2019 „Masažuotojas“ patvirtinimo“ reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“ patvirtinimo“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 165:2021 „GYDOMOJO MASAŽO SPECIALISTAS“ PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 8 d. Nr. V-1148

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu Lietuvos medicinos normą MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“ (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                AURELIJUS VERYGA

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-1148

 

LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 165:2021

GYDOMOJO MASAŽO SPECIALISTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos medicinos norma MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“ (toliau – Lietuvos medicinos norma) reglamentuoja gydomojo masažo specialisto teises, pareigas ir kompetenciją.

2. Lietuvos medicinos norma yra privaloma visiems gydomojo m

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba