Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“ patvirtinimo“ (TAR, 2019-10-10, Nr. 2019-16146; 2021-10-18, Nr. 2021-21778)
  • 2023-09-28 Galiojantis
    2019-10-11 Įsigalioja
    2019-10-10 Paskelbta
    2019-10-08 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2021 11 01

(TAR, 2021, Nr. 2021-21778)

 

INFOLEX PASTABA: 2021 10 18 įsakymu Nr. V-2346 (TAR, 2021, Nr. 2021-21778) nustatyta, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose nuoroda į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2019 „Masažuotojas“ patvirtinimo“ reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“ patvirtinimo“.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 165:2021 „GYDOMOJO MASAŽO SPECIALISTAS“ PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 8 d. Nr. V-1148

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu Lietuvos medicinos normą MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“ (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                AURELIJUS VERYGA

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-1148

 

LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 165:2021

GYDOMOJO MASAŽO SPECIALISTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos medicinos norma MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“ (toliau – Lietuvos medicinos norma) reglamentuoja gydomojo masažo specialisto teises, pareigas ir kompetenciją.

2. Lietuvos medicinos norma yra privaloma visiems gyd

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.