Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 58, 64, 71 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2019-12-12, Nr. 2019-20018)
 • 2020-01-01 Galiojantis
  2020-01-01 Įsigalioja
  2019-12-12 Paskelbta
  2019-12-03 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. IX-2206 2, 58, 64, 71 IR 88 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 3 d. Nr. XIII-2582

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 30 dalį ir ją išdėstyti taip:

„30. Užsieniečio registracijos pažymėjimas dokumentas, kuriuo patvirtinama užsieniečio teisė likti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir teisė dirbti (kai tokia teisė įgyjama).“

 

2 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

Papildyti 58 straipsnį 14 punktu:

„14) jis yra įgijęs šio Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodytą teisę.“

 

3 straipsnis. 64 straipsnio pakeitimas

Papildyti 64 straipsnį 4 punktu:

„4) yra prieglobsčio prašytojas, kuris dirba be užsieniečio registracijos pažymėjimo, patvirtinančio jo teisę dirbti, ir (arba) be darbo sutarties.“

 

4 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 71 straipsnio 1 dalį nauju 11 punktu:

„11) dirbti, jeigu per 6 mėnesius nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo dienos Migracijos departamentas nepriėmė sprendimo dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ne dėl prieglobsčio prašytojo kaltės;“.

2. Buvusį 71 straipsnio 1 dalies 11 punktą laikyti 12 punktu.

3. Papildyti 71 straipsnį 51 dalimi:

„51. Prieglobsčio prašytojo gaunamos su darbo santykiais Lietuvos Respublikoje susijusios pajamos, kurios yra mažesnės kaip 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai, nelaikomos finansinės būklės pagerėjimu.“

4. Pap

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.