Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-732 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 145-6459)
  • 2010-07-01 Galiojantis
    2010-07-01 Įsigalioja
    2009-12-08 Paskelbta
    2009-12-02 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 510 „DĖL MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS IR PROGRAMOS IR MEDŽIOTOJŲ MOKYMO KURSŲ IR STAŽUOTĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-732

Vilnius

 

1. Pakeičiu Medžioklės egzamino tvarką ir programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl medžioklės egzamino ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2008, Nr. 135-5271), ir išdėstau ją nauja redakcija.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                      GEDIMINAS KAZLAUSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510

(Lietuvos Respublikos aplinkos minstro

2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-732 redakcija)

 

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS APRAŠAS

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medžioklės egzamino tvarkos aprašas nustato asmenų, norinčių tapti medžiotojais, teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bei gebėjimų patikrinimo tvarką.

2. Stojantysis į medžiotojus, įvykdęs Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos (toliau – Komisija) paskelbtu laiku turi teisę laikyti Medžioklės egzaminą.

3. Medžioklės egzaminą sudaro teorijos egzaminas ir šau

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba