Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56, 93, 268, 306, 441-1, 441-3, 441-4, 441-6, 441-7, 441-8, 441-9, 441-11, 441-13 ir 441-16 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2020-01-29, Nr. 2020-02013)
 • 2020-01-30 Galiojantis
  2020-01-30 Įsigalioja
  2020-01-29 Paskelbta
  2020-01-14 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 56, 93, 268, 306, 4411, 4413, 4414, 4416, 4417, 4418, 4419, 44111, 44113 IR 44116 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. sausio 14 d. Nr. XIII-2778

Vilnius

 

1 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 56 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 6 punktuose nurodyti asmenys;“.

 

2 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 93 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Bylinėjimosi išlaidos, susidariusios dėl teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, taip pat dėl kreipimosi į administracinį teismą dėl norminio teisės akto teisėtumo, proceso dalyviams paskirstomos pagal šiame straipsnyje išdėstytas taisykles.“

 

3 straipsnis. 268 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 268 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Sprendimas paskelbiamas perskaitant jo įžanginę ir rezoliucinę dalis. Teismas kiekvienoje byloje savo nuožiūra nusprendžia, kurios sprendimo dalys, be įžanginės ir rezoliucinės, turi būti paskelbiamos perskaitant. Teismas neskelbia fizinio asmens kodo, paprastai neskelbia gyvenamosios ar buvimo vietos adreso, duomenų apie asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, telefono numerio, elektroninio pašto adreso ir kitų kontaktinių duomenų, gimimo datos ir vietos, šeiminės padėties, darbovietės ir einamų pareigų, transporto priemonės valstybinio numerio, kredito įstaigos sąskaitos numerio, unikalaus nekilnojamojo ar kito registruotino turto n

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.