Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas (TAR, 2020-01-29, Nr. 2020-02006)
 • 2023-07-01 Galiojantis
  2021-07-01 Įsigalioja
  2020-01-29 Paskelbta
  2020-01-14 Priimta
Santrumpa: PASPĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

ĮSTATYMAS

 

2020 m. sausio 14 d. Nr. XIII-2771

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja vertimosi papildomąja ir alternatyviąja sveikatos priežiūra Lietuvos Respublikoje sąlygas.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų įstatymas, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas taikomi tiek, kiek šiame įstatyme reglamentuojamų visuomeninių santykių nereglamentuoja šis įstatymas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Natūralioji ir liaudies medicina – papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sritis, kurios tikslas yra palengvinti ligų sukeltus negalavimus.

2. Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra (PA sveikatos priežiūra) – valstybės licencijuojama Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės piliečių, kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau – fiziniai asmenys), Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų arba kitose valstybėse narėse įsteigtų juridinių asmenų, kitų organi

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.