Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
5.50 str. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Penktoji knyga. Paveldėjimo teisė
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2016-07-15
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2023-01-01
Teisės akto statusas: Galiojantis
Su straipsniu susiję duomenys
 • 5.50 straipsnis. Palikimo priėmimas

  1. Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis.

  2. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

  KEISTA:

  2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1484 (nuo 2011 11 01)

  (Žin., 2011, Nr. 85-4130)

   

  3. Šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, tačiau šio straipsnio 2 dalyje nurodytos teisinės pasekmės atsiranda tik tokiu atveju, jeigu nėra pirmesnės eilės įpėdinio (įpėdinių) pagal įstatymą ar įpėdinio (įpėdinių) pagal testamentą atliktų veiksmų, kuriais priimtas palikimas.

  KEISTA:

  2015 06 30 įstatymu Nr. XII-1928 (nuo 2015 07 08)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-11103)

   

  4. NETEKO GALIOS:

  2015 06 30 įstatymu Nr. XII-1928 (nuo 2015 07 08)

  (TAR, 2015, Nr. 2015-11103)

   

  5. Palikimas, kurį paveldi įpėdiniai, gimę po palikimo atsiradimo, priimamas per tris mėnesius nuo jų gimimo dienos.

  6. Notaras per tris darbo dienas nuo palikimo priėmimo dienos privalo pranešti testamentų registro tvarkytojui apie palikimo priėmimą.

  KEISTA:

  1. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1484 (nuo 2011 11 01)

  (Žin., 2011, Nr. 85-4130)

  2. 2016 06 29 įstatymu Nr. XII-2544 (nuo 2016 07 15)

  (TAR, 2016, Nr. 2016-20313)

   

  INFOLEX PASTABOS:

  1. 2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1484 (Žin., 2011, Nr. 85-4130) nustatyta, kad palikimo priėmimo procedūros, pradėtos iki įstatymo Nr. XI-1484 įsigaliojimo (2011 11 01), baigiamos pagal iki įstatymo Nr. XI-1484 įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

  2. 2015 06 30 įstatymo Nr. XII-1928 (TAR, 2015, Nr. 2015-11103) nuostatos dėl veiksmų, kuriais priimamas palikimas, atlikimo termino skaičiavimo taikomos, kai palikimas atsiranda įsigaliojus įstatymui Nr. XII-1928.

   

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.