Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 49, 244, 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas (TAR, 2020-02-07, Nr. 2020-02855)
 • 2020-02-08 Galiojantis
  2020-02-08 Įsigalioja
  2020-02-07 Paskelbta
  2020-01-28 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 49, 244, 308, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. sausio 28 d. Nr. XIII-2804

Vilnius

 

1 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Biocidinių produktų klasifikavimo, pakavimo, ženklinimo reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 528/2012, pažeidimas, išskyrus šio kodekso 308 straipsnio 15 dalyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. 244 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 244 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„244 straipsnis.    Aplinkos teršimas pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis ir cheminiais mišiniais

1. Aplinkos teršimas pavojingosiomis cheminėmis medžiagomis ir cheminiais mišiniais

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.“

 

3 straipsnis. 308 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 308 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

308 straipsnis. Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo reikalavimų pažeidimas

1. Cheminių medžiagų ir (ar) cheminių mišinių, išskyrus nuodingąsias medžiagas, sandėliavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus

užtra

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.