Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 137-5366)
 • 2024-01-01 Galiojantis
  2008-11-29 Paskelbta
  2008-11-29 Įsigalioja
  2008-11-13 Priimta
Santrumpa: CPRESTTAĮĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: 2021 11 18 įstatymu Nr. XIV-673 (TAR, 2021, Nr. 2021-24271) nustatyta, kad į 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, taikymo sritį patenkantiems iki 2022 07 31 pradėtuose teismo procesuose priimtiems sprendimams, oficialiai parengtiems arba užregistruotiems autentiškiems dokumentams, taip pat susitarimams, tapusiems vykdytinais valstybėje narėje, kurioje jie buvo sudaryti, taikomos iki 2022 08 01 galiojusios Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo šeštojo skirsnio nuostatos.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINĮ PROCESĄ REGLAMENTUOJANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMO

ĮSTATYMAS

 

2008 m. lapkričio 13 d. Nr. X-1809

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas skirtas užtikrinti tinkamą civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 280 IR 299 STRAIPSNIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

KEISTA (skirsnis):

2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2750 (nuo 2016 11 17)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26872)

 

2 straipsnis. Vykdomųjų raštų išdavimas

Vykdomuosius raštus dėl Europ

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Civilinė ir civilinio proceso teisė“:
  Sigita Mačytė-Šulskienė
  Vilnius. Kontaktai
  Laima Kunčinaitė-Dargužė
  Vilnius. Kontaktai
  Mida Vengeliauskaitė
  Kaunas. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.