Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1672; 2011, Nr. 86-4139)
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 05 01

(Žin., 2011, Nr. 86-4139)

 

INFOLEX PASTABOS:

1. 2011 06 22 įstatymu Nr. XI-1497 (Žin., 2011, Nr. 86-4139) nustatyta, kad:

– Pagal Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo sudarymo, tvarkymo ir skelbimo taisykles per tris mėnesius nuo įstatymo Nr. XI-1497 įsigaliojimo dienos (2012 05 01) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota atlikti turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių valstybinę priežiūrą įstaiga į Išorės vertintojų sąrašą įtraukia turto arba verslo vertinimo įmones, turinčias iki įstatymo Nr. XI-1497 įsigaliojimo viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto išduotus galiojančius įmonės kvalifikacijos atestatus ir Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą pažymėjimą. Tris mėnesius nuo įstatymo Nr. XI-1497 įsigaliojimo dienos turto arba verslo vertinimo įmonės, turinčios iki įstatymo Nr. XI-1497 įsigaliojimo viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto išduotus galiojančius įmonės kvalifikacijos atestatus, turi teisę verstis turto ir (arba) verslo vertinimo veikla neatsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas ir 21 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir 22 straipsnio 4 dalies 7 punkte nustatytu atveju turi nurodyti iki įstatymo Nr. XI-1497 įsigaliojimo viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto išduoto galiojančio įmonės kvalifikacijos atestato numerį.

– Iki įstatymo Nr. X

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.