Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 116-2695; 2011, Nr. 72-3464; TAR, 2020-07-16, Nr. 2020-15862)
  • 2024-07-01 Galiojantis
    1996-12-04 Paskelbta
    1996-12-04 Įsigalioja
    1996-11-19 Priimta
Santrumpa: MPŠPĮ
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2021 01 01

(TAR, 2020, Nr. 2020-15862)

 

INFOLEX PASTABA: 2020 06 30 įstatymu Nr. XIII-3228 (TAR, 2020, Nr. 2020-15862) nustatyta, kad valstybės tarnautojai, neatitinkantys Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 10 str. 4 d. numatytų specialiųjų reikalavimų, privalo iki 2024 01 01 įgyti reikiamą kvalifikaciją, žinias ir įgūdžius.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOBILIZACIJOS IR PRIIMANČIOSIOS ŠALIES PARAMOS

ĮSTATYMAS

 

1996 m. lapkričio 19 d. Nr. I-1623

Vilnius

 

PREAMBULĖ

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 straipsnio antrąja dalimi, kurioje skelbiama, kad „Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką“, taip pat Konstitucijos 139 straipsnio pirmąja dalimi, kurioje nustatyta kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga ginti Lietuvos valstybę nuo užsienio ginkluoto užpuolimo;

siekdamas išplėtoti Konstitucijos 142 straipsnyje įtvirtinto mobilizacijos ir demobilizacijos instituto teisinius pagrindus;

įvertindamas iš Lietuvos Respublikos narystės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje ir Europos Sąjungoje atsirandančius individualios ir kolektyvinės gynybos įsipareigojimus;

atsižvelgdamas į istorinę Lietuvos Respublikos patirtį, geopolitinę, tarptautinę situaciją ir iš to kylančią būtinybę nustatyti teisinį mobilizacijos santykių reglamentavimą, kuris sudarytų teisines prielaidas parengti Lietuvos Respublikos piliečius, ū

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.