Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti 1999 m. gruodžio 9 d. Tarptautinė konvencija dėl kovos su terorizmo finansavimu (Žin., 2003, Nr. 8-268)
  • 2003-03-22 Galiojantis
    2003-03-22 Įsigalioja
    2003-01-24 Paskelbta
    1999-12-09 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

INFOLEX PASTABA: 2020 11 23 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos pranešimu Nr. (22.35)3-5516 informuojama, kad:

2020 m. rugpjūčio 5 d. Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui buvo įteiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės prieštaravimas Libano Respublikos išlygai dėl 1999 m. gruodžio 9 d. Niujorke priimtos Tarptautinės konvencijos dėl kovos su terorizmo finansavimu:

„Lietuvos Respublikos Vyriausybė atidžiai išnagrinėjo Libano Respublikos 2019 m. rugpjūčio 29 d. išlygą su pareiškimu deponuojant prisijungimo prie Tarptautinės konvencijos dėl kovos su terorizmo finansavimu raštus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė mano, kad Libano išlyga su pareiškimu dėl Konvencijos 2 straipsnio 1 dalies b punkte pateikto terorizmo apibrėžimo siekiama vienašališkai apriboti Konvencijos taikymo sritį, o tai prieštarauja Konvencijos objektui ir tikslui, t. y. terorizmo finansavimo sustabdymui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė taip pat mano, kad Libano išlyga su pareiškimu yra nesuderinama ir su Konvencijos 6 straipsniu, kuriuo vadovaujantis kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, imasi priemonių, prireikus įskaitant vidaus teisės aktus, būtinų užtikrinti, kad nusikalstama veika pagal šią Konvenciją jokiomis aplinkybėmis nebūtų pateisinta politiniais, filosofiniais, ideologiniais, rasiniais, etniniais, religiniais ar kitais panašiais argumentais.

Todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybė prieštarauja minėtai išlygai su pareiškimu. Vis dėlto, šis prieštaravimas neturi įtakos Konvencijos įsigaliojimui tarp Lietuvos Respublikos ir Libano Respublikos.“

 

Tarptautinė konvencija

dėl kovos su terorizmo finansavimu

 

Preambulė

&nbs

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.