Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-340 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2020-06-09, Nr. 2020-12600)
  • 2020-08-01 Galiojantis
    2020-08-01 Įsigalioja
    2020-06-09 Paskelbta
    2020-06-09 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 504 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 9 d. Nr. D1-340

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 6 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (pridedama).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 1 d.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                                                KĘSTUTIS MAŽEIKA

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-340 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

GYVŪNAI

 

Žieduotosios kirmėlės – Annelida

 

Medicininė dėlė – Hirudo medicinalis L.

 

Moliuskai – Molusca

 

Ovalioji geldutė – Unio crassus Philipsson

Didysis arionas – Arion ater L.

Slapioji šiurpenė – Isognomostoma isognomostomos Schr.

Mažoji suktenė – Vertigo angustior Jeff.

Keturdantė

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.