Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7, 17 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2020-06-29, Nr. 2020-14348)
 • 2020-07-01 Galiojantis
  2020-07-01 Įsigalioja
  2020-06-29 Paskelbta
  2020-06-23 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1443 7, 17 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. XIII-3073

Vilnius

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Papildyti 7 straipsnio 1 dalį 30 punktu:

„30) informacija, galinti atskleisti reikšmingai slaptai su teisėsaugos institucijomis bendradarbiavusio organizuotos nusikalstamos grupės nario ar asmens, turinčio ryšių su organizuotomis nusikalstamomis grupėmis ar jų nariais, tapatybę.“

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8) asmuo palaiko ar per pastaruosius 5 metus palaikė ryšius su asmeniu, turinčiu neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą veiką, padarytą organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo, arba asmeniu, kuriam taikomos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą, jeigu tokių ryšių palaikymas kelia grėsmę patikėtos įslaptintos informacijos saugumui;“.

2. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalies 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

„14) asmuo yra tas asmuo, kuriam taikomos ar per pastaruosius 5 metus buvo taikytos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą;“.

 

3 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) tiekėjo verslo ryšiai, tiekėjo – juridinio asmens patronuojamosios įmon

  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.