Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 712 „Dėl Projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2020-07-01, Nr. 2020-14729)
  • 2022-12-20 Negaliojantis
    2020-07-02 Įsigalioja
    2020-07-01 Paskelbta
    2020-06-22 Priimta
Naujai reglamentuojantis aktas:
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NETEKO GALIOS 2021 04 28 nutarimu Nr. 292 (nuo 2022 12 20 – remiantis

2022 12 14 nutarimu Nr. 1264 (TAR, 2022, Nr. 2022-25849))

(TAR, 2021, Nr. 2021-09093)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL PROJEKTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. 712

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, 103 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Projektų valdymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Rekomenduoti:

2.1. ministerijoms, Vyriausybės kanceliarijai, Vyriausybės įstaigoms ir kitoms Vyriausybei atskaitingoms institucijoms mutatis mutandis vadovautis Aprašo nuostatomis valdant ir kitus nei Apraše nurodytus projektus;

2.2. Vyriausybei neatskaitingoms institucijoms ir įstaigoms mutatis mutandis vadovautis Aprašo nuostatomis valdant projektus, įgyvendinančius jų strateginius tikslus arba veiklos prioritetus, nurodytus strateginio planavimo dokumentuose.

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                                    SAULIUS SKVERNELIS

 

TEISINGUMO MINISTRAS, PAVADUOJANTIS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                                                                                ELVINAS JANKEVIČIUS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 712

 

PROJEKTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.