Advokatai
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymas (TAR, 2020-07-09, Nr. 2020-15358; 2021-12-30, Nr. 2021-27728)
 • 2024-01-01 Galiojantis
  2021-01-01 Įsigalioja
  2020-07-09 Paskelbta
  2020-06-25 Priimta
Santrumpa: SVĮstrateginio
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

NAUJA REDAKCIJA nuo 2022 01 01

(TAR, 2021, Nr. 2021-27728)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

STRATEGINIO VALDYMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3096

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis

1. Šio įstatymo tikslas – sukurti ir plėtoti į rezultatus orientuotą strateginio valdymo sistemą, integruojant strateginio planavimo, regionų plėtros ir teritorijų planavimo procesus, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir darnią valstybės pažangą ir veiksmingą valdžios sektoriaus finansų planavimą ir panaudojimą.

2. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti strateginio valdymo sistemos principus, apibrėžti planavimo dokumentų lygmenis, tipus, jų tarpusavio sąsajas ir įtaką pažangos lėšų ir tęstinės veiklos lėšų (toliau kartu – lėšos) planavimui, nustatyti strateginio valdymo sistemos dalyvius, jų teises ir pareigas, įtvirtinti strateginio valdymo sistemos valdysenos nuostatas.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis

Šis įstatymas taikomas strateginio valdymo sistemos dalyviams.

 

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Finansinės projekcijos – preliminarus finansavimo planas, kuriame nurodoma, iš kokių finansavimo šaltinių ir kiek valstybėje galima finansuoti strateginių tikslų įgyvendinimą skirtingose valstybės veiklos srityse Nacionalinio pažangos plano įgyvendinimo laikotarpiu.

2. Horizontalusis pr

  Ieškote advokato?
  Advokatai pagal dokumento temą „Švietimo ir mokslo teisė“:
  Advokato J. Kairevičiaus kontora
  Kaunas. Kontaktai
  Advokatų kontora Altun ir partneriai A&P law group
  Vilnius. Kontaktai
  Advokatų kontora GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai
  Vilnius. Kontaktai
  Daugiau
  Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
  Dėkojame.
  Pranešimas išsiųstas
  Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
  Atšaukti
  Į pagalbos centrą >
  Pagalba
  Mobili ver.