Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimas Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353)
  • 2023-01-04 Galiojantis
    1998-09-26 Įsigalioja
    1998-09-25 Paskelbta
    1998-09-22 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1998 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1138

Vilnius

 

KEISTA (nutarimo tekstas):

2019 07 10 nutarimu Nr. 702 (nuo 2019 07 16)

(TAR, 2019, Nr. 2019-11609)

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatus (pridedama).

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                          GEDIMINAS VAGNORIUS

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ALGIS ČAPLIKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2023 01 04

(TAR, 2022, Nr. 2022-21945)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

2. Aplinkos ministerija yra biudžetinė įstaiga, kurios juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre – 188602370, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, Vilnius.

3. Aplinkos ministerija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

4. Aplinkos ministerijos savininkė yra valstybė. Aplinkos ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri atlieka Lietuvos Re

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba
Mobili ver.