Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija
Kopijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3741)
  • 2023-10-19 Galiojantis
    2006-09-10 Įsigalioja
    2006-09-09 Paskelbta
    2006-09-01 Priimta
 
Sėkmingai nukopijuota.
Įdėkite į dokumentą, naudodamiesi Ctrl+V kombinacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMŲ IR VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugsėjo 1 d. Nr. D1-406

Vilnius

 

KEISTA (įsakymo tekstas):

2021 09 09 įsakymu Nr. D1-524 (nuo 2021 09 10)

(TAR, 2021, Nr. 2021-19034)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, tvirtinu pridedamas:

1. Miškų tvarkymo schemų rengimo taisykles;

2. Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisykles.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                   ARŪNAS KUNDROTAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2014 10 11

(TAR, 2014, Nr. 2014-13946)

 

MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMŲ RENGIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.

KEISTA:

2016 04 28 įsakymu Nr. D1-289 (nuo 2016 04 30)

(TAR, 2016, Nr. 2016-10713)

 

Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja miškų tvarkymo schemų (toliau – Schema) organizavimo, rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, koregavimo ir keitimo tvarką, Schemos sudėties reikalavimus, planavimo proceso dalyvių teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Schemos objektas yra valstybinės ir privačios miško žemės plotai.

3. Taisyklės privalomos Schemos planavimo organizatoriams, Schemos rengėjams, teritorijų planavimo sąlygas pateikiančioms ir Schemas derinančioms, teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančioms ir Schemas tvirtinančioms institucijoms bei fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems

Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Sutinku gauti Infolex el. laišką pagalbos atsakymui įvertinti.
Atšaukti
Į pagalbos centrą >
Pagalba